Elo

Consulta el teu ELO internacional (FIDE) i el teu ELO català (FCE).

Com es calcula l’Elo?

Per conèixer la força d’un jugador d’escacs s’empra el sistema de puntuació d’Elo. El nom prové del matemàtic d’origen hongarès, Árpád Élö, que va ser el seu creador.

Aquest sistema té una base matemàtica basada en teoria probabilística. La idea general consisteix en què és més probable guanyar un jugador de menys puntuació que un altre de major nivell. A partir d’aqui Árpád Élö va idear la següent fórmula per calcular l’esperança matemàtica per al cas de dos jugadors A i B:

Cal dir que la suma de les dues esperances EA + EB = 1
RA i RB són l’ELO dels jugadors A i B
Per exemple per saber la probabilitat que un jugador A de 2000 d’Elo guanyi a un jugador B de 2200 caldrà aplicar la fórmula de la següent manera:

Per tant, la probabilitat de guanyar un jugador de 200 punts més serà 0,24 i per tant es considera que de cada 100 partides li’n guanyarem “a priori” 24. I viceversa, la probabilitat que el B guanyi a un jugador de 200 punts menys serà de 0,76 (76%).

Per simplificar els càlculs existeixen unes taules que indiquen la probabilitat per trams centèsima a centèsima:

La columna dp és la diferència de punts entre els jugadors i p és la probabilitat de victòria contra un rival amb un Elo equivalent al teu elo – dp. Es pot veure que en el tram -193 fins a -202 la p (o EA) és de 0,24. Òbviament, la probabilitat de guanyar un jugador del teu Elo (diferència=0) serà del 0,50 i per tant, el més normal és fer taules, és a dir, aconseguir mig punt.

A partir de la probabilitat es pot calcular l’increment o decrement d’ELO. La fórmula és la següent:

R’A és l’Elo després de la partida.
RA és l’Elo abans de la partida.
K és la constant (s’assigna en funció de l’edat o titulació). Considerarem K=20
SA és la puntuació obtinguda en la partida (només pot ser 1 si guanyes, 0,5 si empates i 0 si perds).
EA és l’esperànça matemàtica de guanyar calculada prèviament.

Per tant si apliquèm l’exemple anterior tindríem que l’ELO que pugem en guanyar un jugador de 200 punts més seria: Elo finalA= 2000 + 20(1-0,24) = 2015,2. Per tant, incrementaríem 15,2 punts.

En canvi el jugador rival baixaria 15,2 punts en cas de tenir la mateixa K:
Elo finalB =2200 + 20(0-0,76) = 2184,8

Cal dir que la FIDE estableix una diferència d’Elo màxima de 400 punts a efectes de càlcul d’elo entre de dos jugadors i per tant es fixa una probabilitat màxima de 0,92 (o de 0,08 per l’altre jugador). El motiu és que es doni o es tregui quelcom d’Elo a cada jugador. Així doncs si tenint 2000 punts d’Elo i una K de 20 punts aconseguíssim derrotar el número 1 del Ranking, Magnus Carlsen, que té més de 2800 punts “només” pujaríem 18,4 punts d’Elo i ell en baixaria 9,2 perquè té K=10.

Per simplificar encara més la feina hi ha calculadores per internet que et calculen el nou ELO. A més les federacions, tant catalana, com la FIDE cada vegada van més ràpids actualitzant-lo.

A continuació, perquè no hagis de buscar per internet, disposes d’una calculadora d’Elo.

Elo Rating Change Calculator

This section will calculate the change in a player's Elo rating after playing a single game against another player. The value K is the maximum change in rating.
Player Elo:
Against Elo:
K factor:
Win Draw Loss
Expected Percentage: